تقویم ترمی آموزشی

جهت مشاهده ی جزئیات روی کلاس مورد نظر کلیک نمایید.

 

برنامه ترم زمستان-بهار ۹۹

——————————————————————————————-

ترم بهار برادران

ترم بهار خواهران

ترم تخصصی شکوه تلاوت برادران

 

برنامه پاییز ۹۸

——————————————————————————————-

ترم پاییز برادران

ترم پاییز خواهران

ترم تخصصی شکوه تلاوت برادران

 

برنامه تابستان ۹۸

——————————————————————————————-

ترم فشرده خواهران

ترم تابستان خواهران

ترم فشرده برادران

ترم تابستان برادران

ترم تخصصی شکوه تلاوت برادران