• جهت تهیه ی این اثر با شماره 05135224643 تماس حاصل فرمایید.

  • قال امیرالمؤمنین علیه السلام : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید . نهج البلاغه خطبه 176

  • قال علی علیه السلام : هیچ کس با این قرآن همنشین نشد ، مگر آن که چون از نزد آن برخاست با فزونی و کاستی همراه بود؛ فزونی در هدایت، و کاستی ازکوردلی . نهج البلاغه خطبه 176

  • قال علی علیه السلام : قرآن بهار دل ها و چشمه های دانش است و دل را جز به وسیله آن جلایی نیست .

  • قال رسول الله صلی الله علیه و آله : این قرآن میهمانی ویژه خداوند است پس تا آنجا که توان دارید از این ضیافت بهره ببرید. مجمع البیان 1/16