سامانه

جهت ثبت نام در کلاس های موسسه به لینک های زیر مراجعه نمایید.

-کلاس های واحد خردسالان- 

 

——————————————————-

 -دوره تربیت معلم قرآن کریم- 

——————————————————-

 -کلاس های ترم پاییز ۹۹-

*مبلغ ۲۰ هزار تومان صرفا بابت خدمات دریافت می گردد*

 

*مبلغ ۲۰ هزار تومان صرفا بابت خدمات دریافت می گردد*

 

——————————————————-

دوره های حفظ قرآن کریم