شکوه تلاوت رضوی

جهت دانلود نیازمندی های شکوه تلاوت رضوی بصورت فایل PDF روی کلاس مربوطه کلیک فرمایید.

مفاهیم جلد ۱

مفاهیم جلد ۲

مفاهیم جلد ۳

حفظ ۱۲ سوره

حفظ آزاد

روخوانی

فصیح خوانی

تجوید – قرائت تقلیدی

فرم حضور و غیاب

تلاوت تقلیدی (منشاوی سوره ضحی)

تلاوت تقلیدی (مصطفی اسماعیل صفحه ۴۱)