Blog List Layout

کلاس های مجازی روز های یکشنبه-سه شنبه برادران تابستان ۱۴۰۱

کلاس های مجازی روز های یکشنبه-سه شنبه برادران (کلاس های رایگان) روزهای : یکشنبه سه شنبه لطفا ساعات تشکیل کلاس را قبل از ثبت نام در نیکارو مشاهده نمایید. (لطفا تا کامل شدن دانلود عکس های کلاس ها صبرکنید…) جهت ثبت نام روی کلاس مورد نظر کلیک نمایید.

Read More »

کلاس های مجازی روزهای فرد شکوه تلاوت برادران زمستان۹۹

کلاس های مجازی روزهای فرد شکوه تلاوت برادران پاییز۹۹ یادبود کلیه اموات موسسه قرآنی صادقیه (لطفا تا کامل شدن دانلود عکس های کلاس ها صبرکنید…) جهت ثبت نام روی کلاس مورد نظر کلیک نمایید. روزهای : دوشنبه پنج شنبه روز های : یکشنبه سه شنبه           …

Read More »

کلاس های مجازی رایگان روز های یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه خواهران تابستان ۱۴۰۱

کلاس های مجازی روز های یکشنبه-سه شنبه خواهران (کلاس های رایگان) روزهای : یکشنبه سه شنبه لطفا ساعات تشکیل کلاس را قبل از ثبت نام در نیکارو مشاهده نمایید. (لطفا تا کامل شدن دانلود عکس های کلاس ها صبرکنید…) جهت ثبت نام روی کلاس مورد نظر کلیک نمایید. روزهای شنبه …

Read More »

کلاس های مجازی روز های فرد برادران (لطفا تا کامل شدن دانلود عکس های کلاس ها صبرکنید…) جهت ثبت نام روی کلاس مورد نظر کلیک نمایید.            

Read More »