خدمات آموزشی

تلاوت های طرح جامع شکوه تلاوت

جهت دانلود تلاوت روی سبک مورد نظر کلیک نمایید… باتوجه به فشرده بودن فایل ها لطفا نرم افزار WinRAR را نصب نمایید… *نسخه ویندوز (جهت باز کردن فایل بر روی کامپیوتر)  *نسخه اندروید (جهت باز کردن فایل بر روی موبایل) مصطفی اسماعیل منشاوی  عبدالباسط 

Read More »

خوشنویسی

کلاس خوشنویسی در قالب آموزش خط تحریری جهت فراگیری علاقمندان می باشد. اساتید این کلاس عبارتند از : استاد سجاد یاوری

Read More »

اذان

کلاس اذان در راستای آموزش فنون و تکنیک های ویژه ی این رشته جهت آمادگی برای شرکت در مسابقات مختلف می باشد. اساتید این کلاس عبارتند از : استاد سجاد یاوری

Read More »

حفظ قرآن کریم

کلاس حفظ قرآن کریم در طی ۳ سطح مقدماتی حفظ جرء۳۰ در راستای تقویت قرآن آموز در بخش فراگیری و تثبیت لهجه عربی در قالب ۷۲ ساعت آموزشی و سطح تخصصی حفظ کل قرآن کریم در طی ۳ سال مطالب مورد نیاز آموزش داده می شود. منبع آموزشی این کلاس …

Read More »

مفاهیم

کلاس مفاهیم در راستای تقویت قرآن آموز در بخش ترجمه قرآن کریم در قالب ۲۳ ساعت آموزشی در طی ۱۰ ترم مطالب مورد نیاز آموزش داده می شود. منبع آموزشی این کلاس کتاب ۱۰ جلدی آموزش ترجمه و مفاهیم استاد مسعود وکیل می باشد. اساتید این کلاس عبارتند از : …

Read More »

صوت و لحن

کلاس صوت و لحن در قالب آموزش قرائت تقلیدی در سه سبک مصطفی اسماعیل عبدالباسط و منشاوی در راستای تقویت هوش موسیقی و استعدادیابی در بخش قراِئت صورت می گیرد. منبع آموزشی این کلاس تلاوت های قصارالسور اساتید مذکور می باشد. اساتید این کلاس عبارتند از : استاد سعید بابایی …

Read More »

تجوید

کلاس تجوید مقدماتی در راستای تقویت قرآن آموز در بخش اصول و وقواعد تجویدی در قالب ۳۶ ساعت آموزشی مطالب مورد نیاز آموزش داده می شود. منبع آموزشی این کلاس کتاب دانش تجوید استاد محمدرضا ستوده نیا می باشد. اساتید این کلاس عبارتند از : استاد سعید بابایی مولف کتاب …

Read More »

فصیح خوانی

کلاس فصیح خوانی در راستای تقویت قرآن آموز در بخش مخارج حروف زیان عربی و فراگیری فنون لهجه عربی در قالب ۲۳ ساعت آموزشی مطالب مورد نیاز آموزش داده می شود. منبع آموزشی این کلاس کتاب آموزش روخوانی استاد محمدرضا شفیغی مومن می باشد. اساتید این کلاس عبارتند از : …

Read More »

روانخوانی

کلاس روانخوانی در راستای تقویت قرآن آموز در بخش اتصال جملات و فراگیری فنون مربوطه در قالب ۲۳ ساعت آموزشی مطالب مورد نیاز آموزش داده می شود. منبع آموزشی این کلاس مصحف شریف قرآن به همراه بودجه بندی مربوطه می باشد. اساتید این کلاس عبارتند از : استاد سعید بابایی …

Read More »