برنامه آموزشی ترم

کلاس های بزرگسالان

[ زگهواره تا گور دانش بجو ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ ?توجه ➖➖➖➖توجه? قابل توجه بزرگسالان کلاس های تجوید بزرگسالان آقایان روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت :۱۷:۳۰ تاریخ شروع :۱۳۹۶/۸/۷ برگزار می شود. تلفن تماس :۳۵۲۲۴۶۴۳ ?????????? روابط عمومی موسسه قرآنی صادقیه

Read More »

برنامه کلاس های مؤسسه قرآنی صادقیه مشهد شیفت عصر روزهای شنبه و چهار شنبه

  برنامه کلاس های مؤسسه قرآنی صادقیه مشهد شیفت عصر روزهای  شـنبـه و  چهار شـنبـه ساعات کلاس 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 21:00-21:50 بــــرادران توحيد 1 نام درس روخوانی مقدماتی حفظ12 سوره   نام استاد زیبایی زیبایی   عدالت 2 نام درس فصيح خواني روانخوانی روانخوانی   نام استاد بابایی بابایی بابایی …

Read More »

برنامه کلاسی مؤسسه قرآنی صادقیه پاییز 96 شیفت عصر روزهای دوشنبه و پنج شنبه

برنامه کلاسی مؤسسه قرآنی صادقیه پاییز96 شیفت عصر روزهای دوشنبه وپنج شنبه   ساعات کلاس     17-17:50 18 -18:50 19 -19:50 20-20:50 21-21:50 برادران توحید1 نام درس شکوه 1 تقلیدی منشاوی شکوه 2 تقلیدی منشاوی   شکوه3و4 نغمات منشاوی   شکوه3و4 تقلیدی منشاوی شکوه 8،10 منشاوی نغمات ز تقلیدی ف …

Read More »

برنامه کلاس های مؤسسه قرآنی صادقیه مشهد شیفت عصر روزهای یکشنبه و سه شنبه

برنامه کلاس های مؤسسه قرآنی صادقیه شیفت عصر روزهای یکشنبه و  سه شنبه  ساعات کلاس     18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 21:00-21:50 برادران توحيد 1 نام درس روخوانی مقدماتی حفظ 12 سوره نام استاد ریحانه تیرگانی عدالت 2 نام درس تجوید مقدماتی ساعت 17:30 الی 19 روخوانی تکمیلی احکام نماز نام استاد …

Read More »